دوچرخه

تنه آلمینیوم ،سیستم دنده ۲۴ دنده، دسته دنده خفاشی ،تک کمک قفل شو ،کرپی فرمان دانهیل، طوقه ۵ سانتکمی صبر کنید...

دسته‌بندی